Oxford Üniversitesi Dergileri

 

Üniversitemiz Oxford Üniversitesi Dergilerine toplu abone olmuştur. 

 

Üniversitemiz 2014 yılında Oxford Üniversitesi Dergilerine toplu abone olmuştu. 2015 yılında bu abonelik kapsamında erişilebilen dergi sayısı 262'den 285'e çıkmıştı. 2016 yılında da 285 dergi ile erişimimiz kesintisiz devam etmektedir.

 

Abone olunan dergilerin büyük bölümü SCI, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranmaktadır. Diğer deyişle, dünyanın en saygın dergileri yerleşkemiz IP adreslerinden erişime açılmaktadır. 

 

Start searching Oxford Journals nowYour access is already available via IP recognition. Please share and use the following URL with your library users to start enjoying your Oxford Journals subscription!

 

Erişim adresi: http://services.oxfordjournals.org/search.dtl

veya kütüphane web sayfamızdan: Abone veritabanları

 

Dergi arşivi broşürü için bkz.: 

http://www.oxfordjournals.org/resource/pdf/2015_Journals_Archive_Brochure_HR.pdf

 

Erişim hakkımız olan e-dergi listesi için tıklayınız.

 

 

ÖNEMLİ NOT: İGÜ MYO Yerleşkesi'nden ve evden erişim yapmak için lütfen tarayıcınızın PROXY AYARLARINI değiştiriniz. Ayarların nasıl değiştirileceği resimli olarak anlatılmaktadır.