General Information and Library Instruction

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesi, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerin, akademik ve idari personelin her türlü bilgi ve belge gereksinimini karşılamak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Kullanıcılarımız üye olarak Kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesi, Merkez Kütüphane, Sanat ve Mühendislik Kütüphanesi ve MYO Kütüphanesi (Okuma salonu) olarak üç farklı yerleşkede hizmet vermektedir.

Merkez Kütüphane Rektörlük binasında, hafta içi 08.30-21.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.  Bu kütüphanemiz ağırlıklı olarak İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemiz ile Sağlık Bilimleri ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarımıza hizmet vermekte, dolayısıyla bu birimlere uygun yayınları barındırmaktadır.

Sanat ve Mühendislik Kütüphanemiz, Mühendislik ve Mimarlık ile Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzda hafta içi 08.30-18.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Barındırdığı kaynaklar ağırlıklı olarak bu üç birimimiz ile uyumludur.

MYO Kütüphanesi (Okuma salonu) ise MYO binasında, hafta içi 08.30-18:30 saatleri arasında faaliyet göstermektedir. 

Kütüphanelerimizin bilgi kaynakları, üniversitemiz müfredatına uygun şekilde yapılandırılmıştır ve sürekli çeşitlendirilmektedir. Kullanıcılarımız, tüm kütüphanelerimizde İnternet bağlantılı bilgisayarlarda konularıyla ilgili araştırma yapma imkânı bulmaktadır. Kütüphane kataloğumuz (kütüphane kaynaklarının listesi) http://kutuphane.gelisim.edu.tr/ web sayfamızdan çevrimiçi olarak 7/24 hizmet vermektedir. Tarama yapıldığında üç kütüphanemize birden ortak arayüzle erişilebilmektedir. Talep edilen yayın hangi kütüphanemizde ise oradan temin edilebilmekte veya kütüphanecilerimiz aracılığıyla bulunduğunuz yerleşkeye istetilebilmektedir.

Akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve doktora öğrencilerimiz için Türkiye’deki diğer akademik kütüphanelerden kaynak getirtilebilmektedir. Kullanıcılarımız sadece kargo bedeli ödemektedir. Kütüphanelerimizde kütüphane hizmetinin daha nitelikli verilebilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir.

İGÜ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ için tıklayınız.

Kütüphanemiz aşağıdaki organizasyonların resmi üyesidir: