Oxford Üniversitesi Dergileri 2015 aboneliği

Üniversitemiz Oxford Üniversitesi Dergilerine toplu abone olmuştur. 

 

Üniversitemiz 2014 yılında Oxford Üniversitesi Dergilerine toplu abone olmuştu. 2015 yılında bu abonelik kapsamında erişilebilen dergi sayısının 262'den 285'e çıktığı haber verilmektedir. 

 

Abone olunan dergilerin büyük bölümü SCI, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranmaktadır. Diğer deyişle, dünyanın en saygın dergileri yerleşkemiz IP adreslerinden erişime açılmaktadır. 

 

Start searching Oxford Journals nowYour access is already available via IP recognition. Please share and use the following URL with your library users to start enjoying your Oxford Journals subscription!

 

Erişim adresi: http://services.oxfordjournals.org/search.dtl

veya kütüphane web sayfamızdan: Abone veritabanları

 

Dergi arşivi broşürü için bkz.: 

http://www.oxfordjournals.org/resource/pdf/2015_Journals_Archive_Brochure_HR.pdf

 

Erişim hakkımız olan e-dergi listesi için tıklayınız. 

 

ÖNEMLİ NOT: İGÜ MYO Yerleşkesi'nden ve evden erişim yapmak için lütfen proxy hesabı açtırınız ve daha sonra tarayıcınızın PROXY AYARLARINI değiştiriniz. Ayarların nasıl değiştirileceği resimli olarak anlatılmaktadır.