KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

Bizce İstanbul Projesi: Tanıtım Dosyası ve Video
 
Özet
 
“Bizce İstanbul Projesi”, bir grup İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi ile geçen senenin sonundan itibaren yapmayı hedeflediğimiz bir ekip çalışması. Bu proje, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin zorunlu dersi olan ve benim de 2018-2019 öğretim yılında vermeye başladığım, halen vermekte olduğum Sanat ve Tasarım Tarihi derslerinde yaptığımız İstanbul sunum ödevleriyle ortaya çıktı ve gelişti. Bu projeyi ortaya atarken, İstanbul şehrinin eşsiz kültürel, sanatsal, mimari mirasından yola çıktım. Bu sonsuz malzemenin kullanılması ve gençler tarafından benimsenerek, doğru yorumlanması ve aktarılması gerektiğine inandım. Birlikte yola çıktığım, bu projeye inanan ve içinde olmak isteyen genç arkadaşlarıma güvenim tam. Projemiz onaylanır ve gereken desteği alabilirse, bizim yapacağımız bu ilk çalışmanın, bu tür çalışmaların yolunu açabileceğine de inanıyorum. Bu sayede, İstanbul gibi bir kültür mirası başkentine yönelik bilgilerimizi arttırmamız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin farklı bölümlerinden öğrencilerin gözüyle İstanbul’u farklı bir boyutta, tam da öğrenmek, anlamak istedikleri haliyle ele almak mümkün olacaktır. Bunu yaparken, arada İstanbul konulu söyleşilerle diğer fakültelerde okuyan arkadaşlarımızın da görüşlerini almayı planlıyoruz. Projenin, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin doğru tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını düşünüyorum. "Bizce İstanbul" Doğduğumuz/Yaşadığımız/Okuduğumuz şehir olarak her birimiz için ayrı anlamlar taşıyan bu şehri üniversitelilerin gözüyle anlatma, anlamlandırma, yaşatma projesi. Bir anlamda, gençlerin aracılığıyla, şehre hak ettiği değeri, saygıyı gösterebilmenin de bir yolu belki.
 
Sayfada bilgi dokümanı ve Youtube linki de yer almaktadır.
 
http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/handle/11363/1894
 
Saygılarımızla.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal Açık Erişim Arşivi
http://acikerisim.gelisim.edu.tr

Bizce_istanbul_logo

28 Ocak 2020 Salı