KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları (İGÜ Yayınları) 73. kitabını üniversite ve bilim camiasına kazandırmış bulunmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Yayın Kurulu’nun incelemesi ve GSF Dekanlığı’nın 20.01.2020 tarih ve 59965401-199-E.709 sayılı yazısı, İGÜ Yayın Kurulu’nun 12.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı toplantısında alınan 2020/02-1 numaralı basıma uygunluk kararı, İGÜ Yayın Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2020 tarih ve 65460130-199-E.2455 sayılı yazısı ile İGÜ Yönetim Kurulu’nun 20.02.2020 tarihinde yapılan 2020/05 nolu toplantısında alınan 06 numaralı karar uyarınca Üniversitemiz Yayınevi tarafından basımına karar verilen bu kitap, Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU küratörlüğünde ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT editörlüğünde Yayınevimizden çıkan ilk kitaptır. Basım çalışmaları devam etmekte olup kısa sürede dağıtıma çıkacaktır.
 
Kitabın bilgileri aşağıda ve kapak görseli ektedir.
 
Bu vesileyle, kitap basım çalışmalarında teşvik edici yaklaşımından dolayı İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Abdülkadir GAYRETLİ'ye, Rektörlüğümüze ve İGÜ Yayın Kurulu'na, GSF Dekanlığı'na ve GSF Yayın Kurulu'na, Küratör Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU ve Editör Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT hocalarımıza, katalog tasarımını ve kapağı hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Öznur IŞIR hocamıza, katkılarından dolayı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na, Kurumsal İletişim ve Satın Alma Müdürlüğü'ne, basım çalışmalarındaki katkılarından dolayı Anka Matbaa yetkililerine, katkıda bulunan idari personel arkadaşlarımız Sayın Gülşah AYTAÇ, Sayın Tülin URĞAN, Sayın Selin KÜTÜK'e ve son olarak koordinasyonu üstlenen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na teşekkürlerimizi sunarız.
 
Saygılarımızla.
 
Eser Adı / Book title: "AKADEMİ SANAT: Karma Resim Sergisi Kataloğu (5 Şubat - 5 Mart 2020): Gelişim Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye =
ACADEMY ART: Mixed Painting Exhibition Catalog (February 5th – March 5th, 2020): Gelisim Art Gallery, Istanbul, Turkey"
Küratör/Curator: Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU
Editör/Editor: Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT
Sayfa Tasarım/Graphic Design: Dr. Öğr. Üyesi Öznur IŞIR  
Kapak Tasarımı / Cover design: Dr. Öğr. Üyesi Öznur IŞIR
Basım Tarihi / Publication date: 2020
Sayfa Sayısı / Pages: 45
ISBN: 978-605-4827-68-8
İGÜ Yayınları / IGU Press No: 73
 
İGÜ Yayınları web sayfası / IGU Press web site: https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/books
 
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press
Adres/Address: Rektörlük Binası - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon/Phone: +90 212 4227000 / 350
Belgeç/Fax: + 90 212 4227401

Akademi Sanat Sergi Kataloğu - icindekiler

9 Mart 2020 Pazartesi