KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

Kıymetli Okuyucumuz,

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD) yeni sayısı (GELİŞİM-UWE 2019 Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

Yeni sayıya

http://dergi.gelisim.edu.tr veya  https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd  

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Sizi, dergimizin içindekiler sayfasını incelemeye, beğendiğiniz makaleleri okumaya ve değerli görüşlerinizi 
diğer okuyucularımız ile paylaşmaya çağırıyoruz.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 6 - Sayı: GELİŞİM-UWE 2019 Özel Sayısı / Vol.: 6 - Issue: GELISIM-UWE 2019 Special Issue

 Özel Sayı

 

İçindekiler / Contents

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
İstanbul Gelisim Üniversitesi Istanbul Gelisim University
Sosyal Bilimler Dergisi Yazı Kurulu Journal of Social Sciences Publication Board
Adres / Address: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası - Cihangir Mah. Şehit J. Kom. Er Hakan Öner Sk. No: 1, 34310 Avcılar / İstanbul / Türkiye
E-Posta / E-Mail: igusbd@gelisim.edu.tr
Telefon / Phone: +90 212 4227000 / dahili (ext.) 377, 350
Belgeç / Fax: +90 212 4227401
Twitter: @IGUSBD

IGUSBD GELISIM-UWE 2019 ozel sayısı - kapak

1 Kasım 2019 Cuma