KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

Araştırma yöntemlerini ve bu süreçte kullanılan yazılımları en az doktora derecesine sahip öğretim üyeleri tarafından online ve interaktif bir mantıkla öğretildiği  AYEUM veri tabanına Gelişim Üniversitesi Kütüphanesi ile yapılan anlaşma gereği  ücretsiz ulaşabilir, eğitimleri inceleyebilirsiniz. 
 
Deneme erişimi 9 Aralık 2019 tarihine dek açık kalacaktr.

Portalda;   Tıbbı Araştırma Yöntemleri, Akademik Yazma, Nitel, Nicel ve Karma Yöntem R Uygulamaları,  Temel ve Klinik Biyoistatistik, Ölçek geliştirme,  Maxqda, Nvivo,,Lisrel, AMOS, Mplus, SmartPLS,  SSCI/SCI İndexte Makale Yazma Stratejileri  SSCI-SCI dergi bulma yöntemleri  (Farklı alanlar için), SPSS, EndNote, Nvivo, EviewsPanel veri analizi  İçerik Analizi,vd, gibi 70’dan fazla eğitim bulunmaktadır. 
 
https://ayeum.com/

Tüm eğitimler daha önce SSCI/SCI indexte taranan yüksek Impact faktörlü dergilerde birden fazla yayın yapmış veya  alanında  kitapları ile tanınan Dr., Doçent ve Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Tıp, Mühendislik, Sanat, Hemşirelik, Mühendislik, Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Yönetim, İşletme vd. gibi Web of Science’da yer alan tüm alanlara yönelik eğitimler mevcuttur.

 
Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi 

Not: AYEUM 'a üniversite  dışından  ulaşmak için Üniversitenizin  kütüphane  ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Kampüs içinden doğrudan bağlanabilirsiniz.
 
 

Kütüphane web sayfamız / Library web site: http://kddb.gelisim.edu.tr

KOHA katalog tarama sistemi / KOHA Catalog Search: http://kutuphane.gelisim.edu.tr/
Abone veri tabanlarımız / Subscriptions: http://kddb.gelisim.edu.tr/Sayfa/abone-veri-tabanlari
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL veri tabanlarımız / TUBITAL ULAKBIM EKUAL databases: http://kddb.gelisim.edu.tr/Sayfa/istanbul-gelisim-universitesi-kutuphanesi---tubitak-ulakbim-ekual-veri-tabanlari
Kurum dışından ve YDYO Yerleşkesi'nden veri tabanlarına erişmek için proxy ayarları / Proxy Settings for Remote Access to Databases:
http://kddb.gelisim.edu.tr/Duyuru/vekil-sunucu-proxy-sistemimiz-yenilendi
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / Department of Library & Documentation
Adres / Address: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1, 
34310 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Tel / Phone: 0212 4227000 / 130, 240, 350, 367, 630, 7191-7192
Belgeç / Fax: 0212 4227401


1 Aralık 2019 Pazar