Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tarihçe

gelişim üniversitesi
  1.   Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  2. İçerik


Tarihçe


Bakanlar Kurulu'nun 14/07/2008 tarihinde 2547 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine göre kurulan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, 17/02/2011 tarih ve 6114 sayılı Kanunla “İstanbul Gelişim Üniversitesi”ne dönüşmüş ve o tarihten bu yana İstanbul Avcılar'da faaliyet göstermektedir. 2008 yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kütüphane Müdürlüğü kurulmuş ve Sayın Alev Dülger ilk Kütüphane Müdürü olarak kütüphane faaliyetlerini başlatmıştır.

2011 yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kurulmuş ve Sayın Ahmet Şenol Armağan Kurucu Daire Başkanı olarak görevine başlamıştır. O tarihte tek yerleşkede yürütülen kütüphane hizmetleri, üniversitemizin büyümesiyle doğru orantılı olarak 2012 yılında 2 yerleşkede, 2014 yılında 3 yerleşkede, 2017 yılında 4 yerleşkede ve 2018 yılından itibaren 5 farklı yerleşkede yürütülür hale gelmiş, Merkez Kütüphane bünyesinde 4 Şube Kütüphanesi ortaya çıkmıştır. Bu Şube Kütüphaneleri kuruluş sırasıyla Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi (MYO), Sanat ve Mühendislik Kütüphanesi (SMK), Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi (YDYO) ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (SBK)'dır.

2018 yılından itibaren 8'i tam zamanlı, 1'i yarı zamanlı 9 Kütüphane Personeli ve 6 Hizmetli Personel dahil toplam 15 çalışanımızla Kütüphane faaliyetleri sürdürülmektedir. Çalışanlarımızın 6'sı Bilgi ve Belge Yönetimi veya eşdeğeri bölüm mezunudur. 3 Kütüphane personeli ise diğer alan mezunu veya öğrencisi olup Kütüphane Memuru olarak görev yapmaktadır. Hizmetli personel lise ve altı okul mezunudur.

2011 yılında 5.500 basılı materyalle başlatılan kütüphane derme geliştirme çalışmaları ile kütüphane dermesi 2018 yılında 50.000 basılı, 180.000 elektronik toplam 230.000 materyale ulaşılmıştır. 2018 yılında kütüphane üye sayısı 8.800'ü aşmıştır.

2012 yılından itibaren, Üniversitemizin Yayıncılık faaliyetlerinin koordinasyonu görev ve sorumluluğu da Daire Başkanlığı'na verilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılına kadar 61 kitap yayımlanmıştır. Ayrıca 3 akademik hakemli ve 1 popüler dergi olmak üzere toplam 4 basılı ve elektronik dergi düzenli olarak yayımlanmaktadır.

https://kddb.gelisim.edu.tr/
https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/