Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kalite Sistem Dokümantasyonu

gelişim üniversitesi
  1.   Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  2. İçerik


Kalite Sistem Dokümantasyonu


Yönergelerimiz:

YN.19 İGÜ Kütüphane Yönergesi

RK.YD.08 İGÜ Açık Erişim Politikası Senato Esasları

Organizasyon Şemamız:

KDDB Organizasyon Şeması

Prosedürlerimiz:

KD.PR.01 Materyal Sağlama Prosedürü

KD.PR.02 Dolaşım İşlemleri Prosedürü

KD.PR.03 Basılı ve Elektronik Kaynaklar İle Özel Tarama Araçlarından Yararlanma Prosedürü

Talimatlarımız:

KD.TL.01 Satınalma Yolu İle Basılı Materyal Sağlama Talimatı

KD.TL.02 Satınalma Yolu İle Elektronik Materyal Sağlama Talimatı

KD.TL.03 Bağış ve Değişim Yolu İle Materyal Sağlama Talimatı

Görev, Yetki ve Sorumluluk Belgelerimiz:

İK.GT.48 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

İK.GT.47 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Yardımcısı

İK.GT.46 Kütüphane Teknik Hizmetler Sorumlusu

İK.GT.42 Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Sorumlusu

İK.GT.44 Kütüphane Süreli Yayınlar Sorumlusu

İK.GT.43 Kurumsal Açık Erişim Arşivi Kayıt Sorumlusu

İK.GT.45 Kütüphane Şube Sorumlusu

İK.GT.50 Kütüphaneci

İK.GT.49 Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri Memuru

Dilekçe ve Formlarımız:

KD.FR.01 Kütüphane Materyal Talep Formu

KD.FR.02 Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Formu

KD.FR.03 Yayınevleri Stant Dilekçesi

KD.FR.04 Kütüphane Sistem Arızası Durumunda Kullanılacak Beyan Formu

KD.FR.20 TÖMER Öğrencileri İçin Kütüphane İlişik Kesme Formu

IM.FR.01 Kütüphane Tahsilat Makbuzuİş Akış Süreçlerimiz:

Bilgi-Belge Gereksinimini Karşılama İş Akışı

KDDB Lisans-Önlisans Kütüphane Kayıt İş Akış Süreci

KDDB Kütüphanelerarası Ödünç Alma ve İade İş Akış Süreci

Akademik Teşvik Başvurularında Benzerlik Raporu İş Akış Şeması


Kullanıcı Anketi:

Kütüphane Kullanıcı Memnuniyet Anketi