Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İGÜ Arşiv Yönergesi

gelişim üniversitesi
  1.   Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  2. İçerik


İGÜ Arşiv Yönergesi


T. C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ARŞİV YÖNERGESİ
(Kabulü 08.06.2022 tarih ve 8-5 sayılı Senato Kararı)


https://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/3610/arsivyonergesi_08_06_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y