Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İGÜ Arşiv Yönergesi
  1.   Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  2. İçerik


İGÜ Arşiv Yönergesi


T. C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ARŞİV YÖNERGESİ
(Kabulü 08.06.2022 tarih ve 8-5 sayılı Senato Kararı)


http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/3610/arsivyonergesi_08_06_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y