KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İGÜ Adresli Yayınlarınıza Yapılan Atıfların Raporlanması ve Teşvik Başvuruları

Arşiv

Web of Science ve Scopus'taki Atıfların Raporlanması ve Teşvik Başvuruları

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde görev yaptığınız süre içinde ürettiğiniz, Scopus ve Web of Science indekslerinde yer alan uluslararası dergilerdeki yayınlarınıza yapılan atıflar için teşvik sistemine başvurabilirsiniz. 2019-2020 döneminde yayınlanan çalışmalarınız için atıf teşviği başvuruları başlamıştır. Bunun için doldurulması gereken form Ms Word ve Excel olarak aşağıdadır.

Örnek olarak Scopus üzerinden atıf raporu alma iş akışı hazırlanmış olup aşağıdadır. Atıflarınız için Web of Science veya Scopus hangisi daha yüksekse onu dikkate alabilirsiniz.

Dosyanızı hazırladıktan sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı'na onay için başvurup  Bölüm Sekreterliğine teslim edebilirsiniz.


Scopus: https://www.scopus.com/

Web of Science (WoS): http://apps.webofknowledge.com/


Saygılarımızla.


ATIFLAR İÇİN TEŞVİK BAŞVURU FORMU (2019-2020)   (MS WORD)

ATIFLAR İÇİN TEŞVİK BAŞVURU FORMU (2019-2020)  (MS EXCEL)

Atıf Raporu Nasıl Alınır  (PDF)
İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıDepartment of Library & Documentation
Adres / Address: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1, 
34310 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Tel / Phone: 0212 4227000 / 130 (YDYO), 240 (Sanat ve Müh.), 350 ve 367 (Sağlık), 630 (MYO), 7191-7192 (TOWER)
Belgeç / Fax: 0212 4227401
Kütüphane/Libraryhttps://kddb.gelisim.edu.tr/
İGÜ Yayınları/IGU Press: https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/
Açık Erişim Sistemi/Open Access System: http://acikerisim.gelisim.edu.tr
 


19 Ocak 2021 Salı