KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Arşiv

Sayın Kullanıcımız,
 
TÜBESSKİTSANKOS Konsorsiyumu üyesi kütüphanemiz 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren Ulusal Toplu Katalog'a da (TO-KAT) üye olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede, kütüphanemizin kataloğundaki tüm kayıtlar, Ulusal Toplu Katalog'da dizinlenmeye başlamış bulunmaktadır. Ekran görüntüsü ektedir.
 
Kütüphane kayıtlarımızda bulunan basılı ve elektronik kitaplar, dergiler, tezler, kitapdışı materyaller, vb. Türkiye'nin en büyük kataloğu olan Ulusal Toplu Katalog'da ülkemizden ve dünyadan tarama yapan herkesin kullanımına açılmış olmaktadır.
 
Desteklerinden dolayı Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na, Rektörlüğümüze, Kütüphane ve Bilgi İşlem çalışanlarımıza, TO-KAT yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla.
 
http://www.toplukatalog.gov.tr/
 
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / Department of Library & Documentation
Adres / Address: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1, 
34310 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Tel / Phone: 0212 4227000 / 130 (YDYO), 240 (Sanat ve Mühendislik), 350 ve 367 (Sağlık Bilimleri), 630 (MYO), 7191-7192 (Kule)
Belgeç / Fax: 0212 4227401
Kütüphane/Libraryhttps://kddb.gelisim.edu.tr/
İGÜ Yayınları/IGU Press: https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/
Açık Erişim Sistemi/Open Access System: http://acikerisim.gelisim.edu.tr

Ulusal Toplu Katalog & National Collective Catalog

28 Nisan 2021 Çarşamba