KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

YAYIN TEŞVİK BAŞVURULARI İŞ AKIŞI:

1.
Başvuru formunu bilgisayarda doldurunuz ve ekleri ile birlikte ilgili birime başvurunuz.

 
2. Başvuru formuna eklenecek belgeler:
 
a. Scopus veya Web of Science atıf dizinlerinde yer alan dergiler için Scopus / Web of Science sınıflarını gösteren bilgileri ekleyiniz. Ulusal alan indeksli dergiler için derginin tarandığı dizinler hakkında bilgi ekleyiniz.
 
b. YÖKSİS yayın listesini ekleyiniz.
 
c. Alan indeksli makale için IThenticate veya TURNITIN Programından Pdf olarak alınan toplam “intihal raporunu” ekleyiniz. (Raporun ilk iki sayfası ile son bölümdeki benzerlik analizinin tamamının çıktısı yeterlidir.) 

d. İntihal raporunu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı'na onaylatınız. 
(Web of Science ve Scopus atıf dizinlerinde yer alan dergilerdeki makaleler için gerekli değildir.)
 
3. Formunun Microsoft Word formatını e-posta ile (nkuruoglu@gelisim.edu.tr) adresine gönderiniz.


ULUSAL VEYA ULUSLARARASI MAKALELER İÇİN TEŞVIK BAŞVURU FORMU  (Ms Word)

ULUSAL VEYA ULUSLARARASI MAKALELER İÇİN TEŞVIK BAŞVURU FORMU (PDF)ÖNEMLİ BAĞLANTILAR:


Kütüphane web sayfası: http://kddb.gelisim.edu.tr/

İGÜ Kütüphane Veri Tabanlarına Kurum Dışından Erişim Detayları: https://kddb.gelisim.edu.tr/Duyuru/vekil-sunucu-proxy-sistemimiz-yenilendi

İGÜ Yayınları web sayfası: https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/


iThenticate ve TURNITIN Benzerlik Tarama Araçları: http://kddb.gelisim.edu.tr/duyuru/ithenticate-ve-turnitin-benzerlik-tarama-araclari-hakkinda-onemli-bilgilendirme

Scopus: http://www.scopus.com/

Web of Science: http://isiknowledge.com/

YÖKSİS: https://yoksis.yok.gov.tr/
 

1 Mart 2021 Pazartesi