KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv


DSpace@İGÜ Kurumsal Açık Erişim Arşivi Yayında!

İGÜ Rektörlüğü, İGÜ Genel Sekreterliği, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı işbirliğiyle yeni bir hizmeti daha devreye almış bulunuyoruz. DSpace@İGÜ Kurumsal Açık Erişim Arşivi2014 yılında YÖK bünyesinde katıldığımız bir dizi toplantıdan sonra ortaya çıkmış ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yayına başlamıştır. Web sayfasının kurumsal kimlik çalışmaları ise devam etmektedir. Web sayfasının estetik olarak daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Kurumsal açık erişim arşivleri, kurumların hafızaları ve ürettikleri bilginin depolanıp küresel ölçekte harmanlandığı (sistem üzerinden, küresel açık erişim arşivlerine otomatik dağıtıldığı) sistemlerdir. Kurumsal açık erişim arşivleri, bilgi üretimini kolaylaştırmakta, bilginin görünürlüğünü artırmakta ve üniversiteler için yapılan WEBOMETRIK değerlendirmelerde hayli önem taşımaktadır. Bu nedenle sizleri açık erişim arşivimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Sistemi kullanmak için izlenmesi gereken adımlar ve sistemle ilgili genel içerikli kısa bir bilgi aşağıdadır. 
 
Sistemi kullanmak ve şu ana kadar girilen kayıtlarda tarama yapmak için tıklayınız: http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/
 
(*) Açık erişim arşivine yayınlarınızı göndermeden önce yayınınızın (Hakem ve/veya Yayınevi değerlendirmesinden geçmiş, yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş makale, bildiri, kitap, kitapçık, rapor, vb., enstitülerce kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, yürürlüğe giren yönetmelik ve yönergeler, kurumsal olarak üretilmiş raporlar, stratejik planlar, vb.) denetimli süreçlerle üretildiğinden emin olunuz. Denetim mekanizmalarına tabii olmadan üretilen metinler kurumsal arşive kabul edilmemektedir.
 
Lütfen Dikkat! Açık erişim arşivine çalışmanızı kaydettirmek için aşağıdaki adımları izleyiniz:
 
1) Yayınlanmış çalışmanızı yayımlayan kuruluşun açık erişim arşivleme politikası RENK çeşidini http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php web sayfasından kontrol ediniz. (Örnek Sherpa/Romeo değerlendirmeleri e-postamız ekinde gönderilmektedir.)
 
2) Kaynağın rengi açık erişim arşivleme politikaları bakımından YEŞİL veya MAVİ ise yayınlandığı şekliyle hazır PDF dosyasını gönderebilirsiniz. Kontrollerden sonra sisteme yüklenecektir. Diğer renkleri almış bir yayıncı ise yayınlanmış son halinin kaynaktaki PDF dosyasını değil sizde bulunan ve hakem sürecinden geçmiş yani dergiye/yayınevine gönderdiğiniz versiyonu bize gönderiniz. Yayıncınızın veya derginizin bilgileri Sherpa/Romeo web sayfasında yer almıyor ise henüz değerlendirmesi tamamlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş demektir. Bu tür kaynakların rengi GRİ sayılmaktadır. Bazı durumlarda ön-baskılara da izin verilebilmektedir. Detaylı bilgi için bakınız: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/definitions.php?la=en&fIDnum=|&mode=advanced&version=#colours
 
ROMEO colour Archiving policy
green can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF
blue can archive post-print (ie final draft post-refereeing) or publisher's version/PDF
yellow can archive pre-print (ie pre-refereeing)
white archiving not formally supported
 
3) Kurumsal Açık Erişim Arşivine kaydedilmesi için kayıt uzmanımız Sümeyye ZORBA'nın szorba@gelisim.edu.tr e-posta adresine yukarıdaki (*) şartları sağlayan yayınınızın PDF kopyasını gönderiniz. Yayının PDF dosyası temin edilemiyor ise künyesini gönderirseniz araştırıp temin ettikten sonra sisteme yüklenmesine çalışılacaktır. Hiçbir biçimde metne ulaşılamadığında yayının öz/abstract ve künye bilgileri dosya haline getirilip sisteme yüklenecektir. İGÜ Yayınevi bünyesinde yayımlanan çalışmalar tarafımızdan arşive aktarılacağından bunları göndermenize gerek bulunmamaktadır.
 
Sorularınız için acikerisim@gelisim.edu.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.
 
Saygılarımızla.  
 
*********************************************************************************
 
DSpace@İGÜ Kurumsal Açık Erişim Arşivi Hakkında Kısa Bilgi
 
DSpace, sayısal (dijital) materyali toplayan, koruyan ve dağıtan sayısal bir hizmettir. Kurumsal arşivler, bir kuruluşun mirasını korumak için önemli araçlardır; dijital korumayı ve bilimsel iletişimi kolaylaştırırlar. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde üretilen ve açık erişim olarak paylaşılmasına karar verilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi akademik kaynaklar DSpace@İGÜ sayfamızda depolanmaktadır. Bu kurumsal açık erişim arşivi "İstanbul Gelişim Üniversitesi Açık Erişim Politikası Senato Esasları" çerçevesinde hizmet vermektedir. DSpace@İGÜ, uluslararası standartlara sahiptir, telif haklarına saygılıdır ve kurumsal açık erişim felsefesini destekler. Ülkemizde üniversitelerin birçoğunda bu sistem hayata geçmiştir. Listesine http://www.yok.gov.tr/web/acikerisim/acik-erisim-sistemi-kurulum-listesi sayfasından ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal Açık Erişim Arşivi
Istanbul Gelisim University Institutional Open Access Repository
Adres / Address: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. 
No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Tel / Phone: 0212 4227000 / 350, 367
Belgeç / Fax: 0212 4227401

DSpace@IGU Giris


14 Aralık 2018 Cuma