KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

Kurumsal açık erişim arşivleri, kurumların hafızaları ve ürettikleri bilginin depolanıp küresel ölçekte harmanlandığı sistemlerdir. Bu arşivler, bilgi üretimini kolaylaştırmakta, bilginin görünürlüğünü artırmakta ve üniversiteler için yapılan webometrik değerlendirmelerde büyük önem taşımaktadır. Yayınların görünürlüğünü artırdığı için atıfların yükselmesine ve dolayısıyla yazarlara ciddi katkı sağlamaktadır.
 
2019 başında hizmete alınan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal Açık Erişim Arşivi (DSpace@Gelişim) kaynak sayısı giderek artmaktadır. Bugün itibariyle sistemde bulunan kaynak sayısı 1158'e ulaşmış durumdadır. Kayıtlar devam etmekte olup İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde çalıştıkları süre boyunca ürettikleri yayınların tamamının veya bir kısmının sisteme kaydedilmediğini düşünen yazarlarımız yayınlarını arşivlenmesi için szorba@gelisim.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. (Yayınlarının tam metni elinde bulunmayan yazarlarımız ise künye bilgilerini gönderirlerse teminine çalışılacaktır.) Yayınlar, telif hukuku ve açık erişim standartları bağlamında yapılan kontroller sonrası sisteme kaydedilmektedir.
 
Sistemdeki kayıtlar hakkında bazı bilgiler:
Kayıtlı materyal (makale, kitap, kitap bölümü, tez, vb.) sayısı: 1158
Kaydedilen yazar sayısı: 1580
Kaydedilen yayıncı sayısı: 186
Sistemde bugüne kadar yapılan arama sayısı: 33519
Sistemdeki bazı kayıtların görüntüleme istatistiği:
 
  Görüntülemeler
İstanbul Gelişim Üniversitesi Açık Erişim Politikası Senato Esasları 961
Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Ana Çocuk Sağlığı ve Anaokulundaki Çocukların Beslenme Özelliklerinin Karşılaştırılması 483
Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi 434
II. Dünya Savaşında Türk Dış Politikası ve Denge Siyaseti 425
Kadınların Toplumsal Hayata Katılımında Yerel Yönetimlerin Rolü 397
Spor Salonlarına Giden Kişilerin Genel Beslenme Alışkanlıkları, Katkılı Besinler Ve Gıda Takviyeleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Görüş ve Tutumları 375
Belediyelerde Stratejik Planlama: Marmara Bölgesi İl Belediyeleri Analizi 362
Yüzme Antrenmanlarının; 8-10 Yaş Performans Grubu Yüzücülerinin Serbest Stil Dereceleri ile Bazı Antropometrik ve Motorik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 362
Psikolojik Açıdan Normal ve Otistik Çocuklarda Beslenme Bozukluğu 330
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 317
Bakınız: http://acikerisim.gelisim.edu.tr/
 
Saygılarımızla.
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal Açık Erişim Arşivi
Istanbul Gelisim University Institutional Open Access Repository
Adres / Address: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. 
No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye"
Tel / Phone: 0212 4227000 / 350, 367
Belgeç / Fax: 0212 4227401
DSpace@Gelisim

30 Mayıs 2019 Perşembe