KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

İGÜ Yayınları'ndan 69. Kitap: V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak (9-11 Nisan 2019, İstanbul, Türkiye)
&
5th International Middle East Symposium: Reconsidering History and Identity in the Middle East (April 9-11, 2019, Istanbul, Turkey)


İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları (İGÜ Yayınları) 69. kitabını üniversite ve bilim camiasına kazandırmış bulunmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yayın Kurulu’nun 12/09/2019 tarih ve 2019/03 sayılı toplantısında alınan 2019/03-1 numaralı kararı, İGÜ Yayın Kurulu Başkanlığı’nın 13/09/2019 tarih ve 65460130-199- E.9658 sayılı yazısı ile İGÜ Yönetim Kurulu’nun 13/09/2019 tarihinde yapılan 2019/15 numaralı toplantısında alınan 11 numaralı karar uyarınca Üniversitemiz Yayınevi tarafından basımına karar verilen bu kitap, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Göker Önen, Dr. Öğr. Üyesi Emine Akçadağ Alagöz editörlüğünde Yayınevimizde hazırlanan ilk kitaptır. Kitap elektronik kitap (e-kitap) niteliğindedir.
 
Kitabın bilgileri ve kapak görseli ektedir. 
 
Bu vesileyle, kitap basım çalışmalarında teşvik edici yaklaşımından dolayı İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Abdülkadir Gayretli'ye, Rektörlüğümüze ve Yayın Kurulumuza, Sempozyumun Onur Kurulu'na, İİSBF Dekanlığı'na, Sempozyum Akademik Koordinatörleri Prof. Dr. Sayın Şenol Durgun ve Dr. Sayın Muhammed Adil'e, Bilim ve Danışma Kurulu'na, Organizasyon Komitesi'ne, İdari ve Medya Koordinatörlerimize, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne, İGÜ Stratejik Araştırma Merkezi’ne (İGÜSAM), editörlerimiz Dr. Öğr. Üyesi Sayın Viktoriia Demydova, Dr. Öğr. Üyesi Sayın Hakkı Göker Önen, Dr. Öğr. Üyesi Sayın Emine Akçadağ Alagöz'e, Sempozyum Sekreteryasına, çevirilerde katkılarından dolayı Sayın Mücahit Pıçak, Sayın Yıldız Mollahasan, Sayın Ebru Çelik, Sayın Seher İleri ve Sayın Muhammad Shahjahan'a, kapak tasarımını hazırlayan Sayın Özgür Kıyak'a, sempozyumun http://ortadogu.gelisim.edu.tr/ web sayfasını hazırlayan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na, katkılarından dolayı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na, Kurumsal İletişim ve Satın Alma Müdürlüğü'ne, katkıda bulunan idari personel arkadaşlarımız Sayın Gülşah Aytaç, Sayın Tülin Urğan, Sayın Didem Dinçtürk'e ve son olarak koordinasyonu üstlenen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na teşekkürlerimizi sunarız.
 
Saygılarımızla.
 
İGÜ Yayınları - İndirme bağlantısı / IGU Press - Download link: https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/books (Sayfada 69. sırada / Book number: 69)
 
Eser Adı: V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak (9-11 Nisan 2019, İstanbul, Türkiye) 5th International Middle East Symposium:
Reconsidering History and Identity in the Middle East (April 9-11, 2019, Istanbul, Turkey)
Editörler: Dr. Viktoriia DEMYDOVA, Dr. Hakkı Göker ÖNEN, Dr. Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ
Yayına Hazırlayan: Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı: Özgür KIYAK
Basım Tarihi: 2019
Sayfa Sayısı: 1013
ISBN No: 978-605-4827-56-5 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları No: 69
 
İGÜ YAYINLARI Sayfamız için tıklayınız. (IGU Press Web Page)
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press
Adres/Address: Rektörlük Binası - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon/Phone: +90 212 4227000 / 350
Belgeç/Fax: + 90 212 4227401

İGÜ Yayınları - Kitap 69 kapak

18 Ekim 2019 Cuma