KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

I. ULUSLARARASI ASYA-PASİFİK SEMPOZYUMU: Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya (23-24 Ekim 2019, İstanbul, Türkiye): Bildiriler ve Özler
&
1st INTERNATIONAL ASIA-PACIFIC SYMPOSIUM: Politics, Economics and Social Structures of South Asia (October 23-24, 2019 Istanbul, Turkey): Proceedings and Abstracts
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yayın Kurulu’nun 13/01/2020 tarih ve 2020/01 sayılı toplantısında alınan 2020/01-1 numaralı kararı, İGÜ Yayın Kurulu Başkanlığı’nın 29/01/2020 tarih ve 65460130-051.04-E.1072 sayılı yazısı ile İGÜ Yönetim Kurulu’nun 29/01/2020 tarihinde yapılan 2020/03 numaralı toplantısında alınan 12 numaralı karar uyarınca Üniversitemiz Yayınevi tarafından yayınlanmasına karar verilen bu kitap, Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA hocamızın editörlüğünde Yayınevimizden çıkan ikinci kitaptır. Elektronik ve basılı kitap statüsündedir. Elektronik kopya aşağıdaki linkten indirilebilir. Basılı kopya için işlemler devam etmektedir. Kısa süre sonra dağıtıma çıkacaktır.
 
Kitabın bilgileri ve indirme sayfası aşağıda gösterilmektedir. Kapak görseli ektedir.
 
Bu vesileyle, kitap basım çalışmalarında teşvik edici yaklaşımından dolayı İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Abdulkadir GAYRETLİ'ye, Rektörlüğümüze ve İGÜ Yayın Kurulumuza, İİSBF Dekanlığı'na, Sempozyum Düzenleme Kurulu'na, Bilim ve Danışma Kurulu'na, Akademik Koordinatörümüz Prof. Dr. Sayın Şenol DURGUN ve İdari Koordinatörümüz Öğ. Gör. Sayın Bilent DEYİRMENCİ'ye, Medya Koordinatörümüz Sayın Saygı ÜNLÜ ve Sempozyum Sekreteryamıza, bildiri ve özleri hazırlayan yazarlarımıza, editörümüz Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA'ya, kapağı hazırlayan Sayın Özgür KIYAK'a, katkılarından dolayı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na, Kurumsal İletişim ve Satın Alma Müdürlüğü'ne, matbaa yetkililerine, katkıda bulunan idari personel arkadaşlarımız Sayın Gülşah AYTAÇ, Sayın Selin KÜTÜK, Sayın Tülin URĞAN, Sayın İrem VATAN'a ve son olarak koordinasyonu üstlenen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na teşekkürlerimizi sunarız.
 
Saygılarımızla.
 
Eser Adı / Book title: I. ULUSLARARASI ASYA-PASİFİK SEMPOZYUMU: Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya (23-24 Ekim 2019, İstanbul, Türkiye): Bildiriler ve Özler & 1st INTERNATIONAL ASIA-PACIFIC SYMPOSIUM: Politics, Economics and Social Structures of South Asia (October 23-24, 2019 Istanbul, Turkey): Proceedings and Abstracts
Editör / Editor: Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr. Viktoriia DEMYDOVA
Yayına Hazırlayan / Prep. by: Ahmet Şenol ARMAĞAN
Kapak Tasarımı / Cover design: Özgür KIYAK
Basım Tarihi / Publication date: 2020
Sayfa Sayısı / Pages: 233
e-ISBN: 978-605-4827-66-4 & 978-605-4827-67-1 (e-ISBN)
İGÜ Yayınları / IGU Press No: 75
 
İGÜ Yayınları - İndirme bağlantısı / IGU Press - Download link: https://iguyayinlari.gelisim.edu.tr/books (Sayfada 75. sırada / Book number: 75)  
 
İGÜ YAYINLARI Sayfamız için tıklayınız. (IGU Press Web Page)
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press
Adres/Address: Rektörlük Binası - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon/Phone: +90 212 4227000 / 350
Belgeç/Fax: + 90 212 4227401
ASPA2019-Cover

23 Mart 2020 Pazartesi