KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv


İGÜ Yayınları'ndan 60. Kitap: "IV. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Barışı Tesis Etmek (17-19 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye) = 4th International Middle East Symposium: Peacebuilding in the Middle East (April 17-19, 2018, Istanbul, Turkey)"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları (İGÜ Yayınları) 60. kitabını üniversite ve bilim camiasına kazandırmış bulunmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yayın Kurulu’nun 14.09.2018 tarih ve 2018/02 sayılı toplantısında alınan 2018/02-1 numaralı kararı, İGÜ Yayın Kurulu Başkanlığı’nın 08.10.2018 tarih ve 65460130-806.01.05-E.9493 sayılı basıma uygunluk kararı ile İGÜ Yönetim Kurulu’nun 10.10.2018 tarihinde yapılan 2018/13 numaralı toplantısında alınan 08 numaralı karar uyarınca Üniversitemiz Yayınevi tarafından basımına karar verilen bu kitap, Dr. Öğr. Üyesi Sayın Alihan LİMONCUOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Sayın Fatih Fuat TUNCER'in editörlüğünde Yayınevimizden çıkan ilk kitaptır.
 
Kitabın bilgileri ve kapak görseli ektedir. 
 
Bu vesileyle, kitap basım çalışmalarında teşvik edici yaklaşımından dolayı İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Abdülkadir GAYRETLİ'ye, Rektörlüğümüze ve Yayın Kurullarımıza, İİSBF Dekanlığı'na, Sempozyumun Onur, Bilim ve Düzenleme Kurullarına, Akademik, İdari ve Medya Koordinatörlerimize, Sempozyum Sekreteryasına, Yazarlarımıza, Editörlerimize, kapağı tasarlayan Sayın Özgür KIYAK'a, basım çalışmalarına katkısından dolayı Sayın Servet İŞLER ve Sayın Sedat İŞLER'e, desteklerinden dolayı Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na, katkıda bulunan idari personel arkadaşlarımız Sayın Gülşah AYTAÇ, Sayın Didem DİNÇTÜRK, Sayın Nilgün YENİEV, Sayın Hande Gülnihal GÜMÜŞ BİLİM'e ve son olarak koordinasyonu üstlenen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na teşekkürlerimizi sunarız.
 
 
Kitap başlığı: "IV. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Barışı Tesis Etmek (17-19 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye) = 4th International Middle East Symposium: Peacebuilding in the Middle East (April 17-19, 2018, Istanbul, Turkey)"
Editörler: Dr. Alihan Limoncuoğlu, Dr. Fatih Fuat Tuncer
Fiziksel özellikler: xviii+  555 s. (20 x 28,5 cm)
ISBN no: 978-605-4827-50-3
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın No: 60.
 
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press
Adres/Address: Rektörlük Binası - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon/Phone: +90 212 4227000 / 350
Belgeç/Fax: + 90 212 4227401


18 Aralık 2018 Salı