KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

Lebib Yalkın Yayımları Veri Tabanı deneme erişiminde üniversitemiz için açılmış link aşağıdadır.

https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/istanbul-gelisim-uni

Erişim 25 Aralık 2018 tarihine kadar açık olacaktır. Bu link ile IP üzerinden direk Mevbank’a giriş yapılmaktadır. Herhangi bir şifre veya kullanıcı adı istememektedir. Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları , Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Hukuk, Yönetim Sistemleri ve Sektörel ana kategorileri altında 64 konu başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makalelerinden oluşmaktadır. Deneme sürümü tüm mevzuatı kapsamaktadır. Öğrenciler, Akademik ve üniversite personeli bir çok farklı alanda araştırma yapabilir.

MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı 

“Lebib Yalkın tarafından 65 yıllık tecrübe ve en son teknolojinin imkanlarıyla  geliştirilen MEVBANK Veritabanı, mevzuat araştırmalar için en güncel  İçtihat ve Mevzuat ile yorumlu uzman Makalelerini içerir. MEVBANK  Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler,  tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.  Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da  veritabanımızdan ulaşabilirsiniz.”

Lebib Yalkın Mevbank

VERGİ

SOSYAL GÜVENLİK

 • İş Hukuku Mevzuatı
 • Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
 • Sosyal Sigortalar Mevzuatı
 • Yüksek Mahkemeler Mevzuatı

 

YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUATI

 • İş Hukuku Mevzuatı

  (İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatını İçerir)

 • Çevre Mevzuatı
 • Gıda Mevzuatı
 • Enerji Mevzuatı
 • Sağlık Mevzuatı
 • İmalat Sanayi Mevzuatı

·         Bilişim Mevzuatı

 

 

 

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK

 • Avrupa Birliği Mevzuatı
 • Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı
 • Gümrük Anlaşmaları
 • Gümrük Giriş Tarife Cetveli
 • Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
 • İhracat Mevzuatı
 • İthalat Mevzuatı
 • Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Yatırım Teşvik Anlaşmaları

 

TİCARET VE FİNANS

 • Bankacılık Mevzuatı
 • Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Sigortacılık Mevzuatı
 • Ticaret Mevzuatı
 • Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı

·         Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı

 

 

 

SEKTÖREL

 • Belediye Mevzuatı
 • Belediye Gelirleri Mevzuatı
 • Dernekler Mevzuatı
 • Devlet Memurları Mevzuatı
 • Doğal Afetler Mevzuatı
 • Gayrimenkul Mevzuatı
 • İhale Mevzuatı
 • İmalat Sanayi Mevzuatı
 • İmar Mevzuatı
 • Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı
 • Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı
 • Turizm Mevzuatı
 • Vakıflar Mevzuatı
 •  Emlak Vergisi Mevzuatı

 

HUKUK MEVZUATI

 • T.C. Külliyatı
 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

·         Hukuk Makaleleri

 

 

 

LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ

1993 yılından beri aylık olarak yayımlanan (2004 yılına kadar Mükellefin Dergisi adıyla) dergimizde, Vergi- Muhasebe, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret ve Gümrük konularında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, 3568 sayılı yasaya göre ruhsat sahibi meslek mensupları, akademisyenler, bürokratlar, hukukçular, gümrük ve dış ticaret uzmanları tarafından yazılan yorumlu makaleler ile mevzuat değişiklikleri ve gündemdeki konular aydınlatılmakta, uygulamalarda çıkan problemlere çözüm sunulmakta ve farklı görüşlere yer verilmektedir. 
Dergimizde ayrıca abonelerimizden gelen soruların uzmanlarımız tarafından cevaplandığı Sorular ve Yanıtlarbölümü, Resmi Gazete Özeti, Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler ile uygulamacıların sıkça kullandıkları Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler bölümleri okuyucunun bilgisine sunulmaktadır.

 

 

Kütüphane web sayfamız: http://kddb.gelisim.edu.tr/

 
İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / Department of Library & Documentation
Adres / Address: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. 
No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Tel / Phone: 0212 4227000 / 130, 240, 350, 367, 630
Belgeç / Fax: 0212 4227401


3 Ekim 2018 Çarşamba