KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

LexiQamus, Osmanlıca el yazması metinlerde okunması zor olan kelimelerin tesbit edilebilen harflerini ve okunamayan kısımlarını esas alır. Akabinde ise veritabanındaki on dokuz klasik sözlükte bu aramanın şartlarını sağlayan kelime ve kelime öbeklerini bulur ve listeler. Böylece, özellikle ilk harfleri tesbit edilemeyen kelimelerin okunabilmesi çoğu zaman imkansızken, LexiQamus aracılığıyla aynı kelimeler süratle çözülür.
 

Detaylı bilgi için şuradan faydalanabilirsiniz.
 
Erişim adresi: 
www.lexiqamus.com   

Erişim bitiş tarihi: 4 Ağustos 2018

Kurumsal Üyelerimiz
 
Princeton Üniversitesi Ocak, Leiden Üniversitesi Mart 2018 tarihleri itibariyle 5 senelik abone oldular. Yakın zaman önce ise Columbia ve Boğaziçi Üniversiteleri birer yıllık abone oldular.
 
Harvard, Yale, Chicago, California ve Cornell üniversitelerinin de içinde bulunduğu birçok üniversite ve araştırma enstitüsünün kütüphanesi ise LexiQamus'un ücretsiz deneme sürümünü kullanmaya devam ediyorlar.
 
LexiQamus nedir?
 
El yazması Osmanlıca metin okuyanların sık sık başına gelir.
Kelime ya çok karışık yazılmıştır, ya mürekkep dağılmıştır, ya kağıdın o kısmı katlanmıştır, veyahut yanma, yırtılma gibi maddi bir hasar vardır.
Pek çok faktör bir kelimenin okunamamasına neden olabilir.
Şimdiye kadar bu sorunun çözümü ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmadığı için LexiQamus projesi hayata geçirildi.
 
Araştırmacıların neden LexiQamus'a ihtiyacı vardır?
 
Mevcut lûgatlar, tahmin edilebileceği üzere sadece kelimelerin sondaki harflerinin okunamadığı durumlarda yardımcı olabiliyorlar. Ancak baştan bir iki harf okunamıyorsa, yahut ortalarda birden fazla harfe karşılık gelme ihtimali olan şekiller varsa, kelimenin ne olduğunu tahmin etme noktasında işlevsiz kalıyorlar.
LexiQamus işte tam bu noktada devreye giriyor. Özel bir yazılım vasıtasıyla, kelimenin değişik kısımlarına girilen harfleri ve okunamayan kısımları esas alıp, bu şartları sağlayan sonuçların listesini size veriyor. Normal şartlar altında devâsâ lûgatları tarayarak günlerce aransa da bulunamayacak kelimeler bir çırpıda bulunabiliyor.
 
Hangi lügatlar LexiQamus'ta yer alıyor?
 
1. Kamus-ı Türki: Şemseddin Sami Efendi, (1901)
2. Lûgat-ı Naci: Muallim Naci Efendi, (1894)
3. Kamus-ı Osmani: Mehmed Salahi Bey, (1905)
4. Lûgat-ı Remzi: Doktor Hüseyin Remzi Bey, (1887)
5. Lehçe-i Osmani: Ahmet Vefik Paşa, (1876)
6. Lûgat-ı Ebuzziya Tevfik: Ebuzziya Tevfik Bey, (1888)
7. Resimli Kamus-ı Osmani: Ali Seydi Bey, (1908)
8. Lûgat-ı Cudi: Trabzonlu Cudi Efendi, (1914)
9. Mükemmel Osmanlı Lûgatı: Faik Reşat & Ali Nazım Beyler, (1902)
10. Kitab-ı Müntehabat-ı Lûgat-ı Osmaniye: Mustafa Şükrü Eyyubi Bey, (1864)
11. Yeni Türkçe Lûgat: Mehmet Bahaeettin Toven, (1924)
12. Yeni Resimli Türkçe Kamus: Raif Necdet Kestelli, (1928)
13. Kamus-ı Fransevi: Şemseddin Sami,  (1883)
14. Almanca'dan Türkçe'ye Lûgat Kitabı: Ömer Faik Bey, (1898)
15. Hazine-i Lûgat-i Rumiyye ve Osmaniyye / Leksikon Elino-Turkikon: Phardy, A. Th. - Kostaki]J. Fo, (1860)
16. A Turkish and English Lexicon: James W. Redhouse, (1890)
17. Kamusu’l-A’lam: Şemseddin Sami Efendi, (1888-89)
18. Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı: Ali Cevad Bey, (1895-96)
19. Lûgat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye: Yağlıkçızade Ahmed Rıfat Efendi, (1883-1885)

 
 https://www.lexiqamus.com/tr
 
* Deneme erişimi açılması talebini ilettiğinden ve katkılarından dolayı üniversitemiz Arş. Gör. Timur AYDIN'a teşekkür ederiz.

6 Temmuz 2018 Cuma