KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

ONLINE LEGAL VERİ TABANI Deneme Erişimi Başladı!
 
17.10.2019-17.12.2019 tarihleri aralığında deneme erişimi aktif kalacaktır.
 
VERİ TABANI GİRİŞ LİNKLERİ:
Dergi ve Kitaplarımız için www.legal.com.tr
Yargı Kararları ve Mevzuat Bankamıza www.legalbank.net 
 
ONLİNE LEGAL VERİ TABANI
Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;
 22.000’den fazla makaleye,
 650’den fazla dergiye,
 400’den fazla kitaba,
 “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca
Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme,
Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik,
Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay,
Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa
Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık
alanlarına göre ayrılmış içeriğe,
tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.
Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net
 

Bizi Takip Edin
  
Online Legal Deneme


Kütüphane web sayfamız / Library web site: http://kddb.gelisim.edu.tr

KOHA katalog tarama sistemi / KOHA Catalog Search: http://kutuphane.gelisim.edu.tr/
Abone veri tabanlarımız / Subscriptions: http://kddb.gelisim.edu.tr/Sayfa/abone-veri-tabanlari
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL veri tabanlarımız / TUBITAL ULAKBIM EKUAL databases: http://kddb.gelisim.edu.tr/Sayfa/istanbul-gelisim-universitesi-kutuphanesi---tubitak-ulakbim-ekual-veri-tabanlari
Kurum dışından ve YDYO Yerleşkesi'nden veri tabanlarına erişmek için proxy ayarları / Proxy Settings for Remote Access to Databases:
http://kddb.gelisim.edu.tr/Duyuru/vekil-sunucu-proxy-sistemimiz-yenilendi
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / Department of Library & Documentation
Adres / Address: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1, 
34310 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Tel / Phone: 0212 4227000 / 130, 240, 350, 367, 630, 7191-7192
Belgeç / Fax: 0212 4227401


19 Ekim 2019 Cumartesi