KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Yeni Dergilerimiz Yayında!

Journal of Sustainable Economics and Management Studies

ECOMAN ve ART/icle Dergileri Yayın Hayatına Başladı!

ECOMAN ve ART/icle Dergileri Yayın Hayatına Başladı!

  • Sürdürülebilir Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (ECOMAN), uluslararası hakemli bir dergidir. Üniversitemizin dördüncü akademik hakemli dergisidir. ECOMAN, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayınlanacaktır. Derginin amacı, işletme, ekonomi ve yönetim alanlarında akademik bir platform oluşturmaktır. Bilgi üretimine ve değer yaratılmasına katkıda bulunmak; akademik yayıncılıkta nitelikli bir referans kaynağı olmak; ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe öncelik vermek derginin öncelikli hedefleridir. ECOMAN'ın uluslararası editörlük ve danışma kurulları vardır. Yayın dili İngilizce'dir ve sadece İngilizce makaleler yayınlanacaktır. İlk sayısını 2020 yılı Aralık ayında yayınlayacaktır.


            Studies
&

  • ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi 2021 yılı Haziran ayında ilk sayısını yayınlayacaktır. Sanat ve Tasarım alanlarında hazırlanan makaleler yayınlanacaktır. Üniversitemizin beşinci akademik hakemli dergisidir. Düzenleme Tarihi: 23 12 2020